Wat staat er allemaal in een evacuatieplan?

Een evacuatieplan is een volledig plan van aanpak voor het moment dat er zich een noodgeval voordoet.  Het meest vanzelfsprekende daarvan is dat je ervoor zorgt dat goed staat aangegeven hoe een gebouw zo snel mogelijk kan worden verlaten en iedereen vlug in veiligheid wordt gebracht. Maar een evacuatieplan is veel meer dan dat. Het gaat er ook om welke acties moeten worden ondernomen door wie en welke materialen er voor handen moeten zijn of juist beter uit een gebouw kunnen worden verwijderd.

Een evacuatieplan bepaalt de taken in een noodgeval

In een evacuatieplan staat wie welke verantwoordelijkheden heeft als er iets ergs gebeurt. Dat is belangrijk omdat een evacuatie op die manier veel sneller, efficiënter en veiliger verloopt. Als in het geval van brand er een persoon naar de brandblusser loopt en de eerste schade probeert te beperken, kunnen andere mensen zich bijvoorbeeld ontfermen over het waarschuwen van anderen of het evacuatiepunt in de gaten houden. Dat werkt natuurlijk veel beter dan wanneer iedereen in blinde paniek op de brandblusser afrent en daardoor de weg naar de brandblusser blokkeert, terwijl er niemand is om de evacuatie zelf te leiden.

Een evacuatieplan begint al vóór de ramp

Een goed evacuatieplan bekijkt niet alleen wat er moet gebeuren als er een ramp is, maar kijkt ook hoe die het beste voorkomen kan worden. In een goed evacuatieplan wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde blokkades of makkelijk brandbare stoffen zodat die indien nodig weggehaald of verplaatst kunnen worden.